Oferta szkoleń prawnych

Prawo budowlane

PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE Z PUNKTU WIDZENIA INWESTORÓW

Celem warsztatów jest przybliżenie jego uczestnikom praktycznych aspektów planowania i zagospodarowania przestrzennego (zarówno materialno-prawnych, jak i proceduralnych), w kontekście ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Informacje o szkoleniu

Szczegóły

Ilość godzin: 6

Liczba uczestników: 5-8

Lokalizacja: Poznań, ul. Palacza 144

Cena: 1500 zł netto

Grupa docelowa

Szkolenie kierowane jest w szczególności do kierowników i pracowników podmiotów zajmujących się branżą budowlaną, deweloperską, inwestycyjną oraz wszelkich innych branż mających na co dzień do czynienia z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym.

Zakres tematyczny szkolenia

Szkolenie adresowane jest do osób, które chcą poznać aktualny stan prawny w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego. W toku szkolenia przedstawione i omówione zostanie najnowsze orzecznictwo, a także, najważniejsze poglądy doktryny związane z tematyką szkolenia. Szkolenie będzie kładło nacisk na praktyczne aspekty planowania i zagospodarowania przestrzennego (możliwość uczestniczenia w procedurze przestrzennej), a także, na ewentualną możliwość dochodzenia roszczeń związanych z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (oraz, ewentualnie, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy).

Tematyka szkolenia:

 • System planowania przestrzennego na szczeblu gminy.
 • Dlaczego gminom powinno zależeć na uchwalaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego? Znaczenie racjonalnej polityki przestrzennej dla rozwoju gminy i kraju.
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – charakterystyka prawna.
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – charakterystyka prawna.
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – omówienie zagadnień proceduralnych.
 • Decyzje o warunkach zabudowy – przesłanki jej wydania
 • Szczególne instrumenty gospodarki przestrzennej na przykładzie uchwały krajobrazowej.
 • Uchwała w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej – wybrane zagadnienia.
 • Finansowo-prawne aspekty opracowania i uchwalania aktów planistycznych.
 • Kwestia roszczeń odszkodowawczych.
 • Możliwość stwierdzenia nieważności aktów planistycznych gminy.

Ramowy program szkolenia

LPPrzedmiot / Temat zajęć

Data realizacji zajęć

Godzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
1

·         RODO a nowe obowiązki w zakresie rekrutacji pracowników.

·         Obowiązki informacyjne pracodawcy wobec pracownika w świetle RODO.

·         Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla pracowników i współpracowników.

·         Omówienie dokumentacji (ewidencji i rejestrów), jakie należy wdrożyć w ramach dostosowania praktyk podmiotu do RODO.

·         Zgoda pracownika na przetwarzanie danych osobowych – kiedy jest wymagana?

09:0011:002:00
2Przerwa kawowa11:3011:450:15
3

·         Nowe zasady w zakresie wprowadzania różne formy monitoringu u pracodawcy.

·         Omówienie zmian w kodeksie pracy obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 roku.

·         Telepraca i praca w szczególnym systemie czasu pracy – omówienie nowych obowiązków pracodawcy.

·         Wniosek pracownika o wykonywanie pracy w systemie przerywanego czasu pracy, ruchomego czasu pracy lub w indywidualnym rozkładzie czasu pracy.

·         Zasady wypowiadania umowy o pracę oraz rozwiązywania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

11:4513:152:00

 

Dofinansowanie szkoleń - do 80%

Nasze szkolenia prawne mogą być finansowane z dotacji unijnych, mamy odpowiednie uprawnienia i niezbędny certyfikat. Pomagamy szybko i sprawnie załatwić niezbędne formalności. 

Prowadzący szkolenie

Wojciech Gwóźdź

Wojciech Gwóźdź

Radca prawny

SPECJALIZACJA

PROCES INWESTYCYJNO-BUDOWLANY | PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE | PRAWO ADMINISTRACYJNE | GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | PRAWO CYWILNE

BIOGRAFIA

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Jego głównym obszarem zainteresowań jest problematyka związana z procesem inwestycyjno-budowlanym, zarówno w aspekcie administracyjno-prawnym, jak i cywilno-prawnym. Reprezentował jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty prywatne w toku postępowań administracyjnych, sądowo-administracyjnych oraz sądowych, w szczególności związanych z nieruchomościami.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych poznańskich kancelariach prawnych, świadczących usługi prawne licznym podmiotom z branży deweloperskiej, budowlanej oraz jednostkom samorządu terytorialnego oraz w jednej z największych w Polsce spółce prawa handlowego, w której zajmował się regulacją stanów prawnych oraz obrotem nieruchomościami.

Trener prowadzący liczne szkolenia z zakresu prawa administracyjnego, budowlanego oraz gospodarki nieruchomościami, współpracujący m.in. z Wielkopolskim Ośrodkiem Kształcenia i Studiów Samorządowych, Akademią „Wspólnoty” oraz prywatnymi firmami szkoleniowymi.

Prelegent na licznych konferencjach, w ostatnim czasie m.in. na X Europejskim Kongresie Gospodarczym 2018 w Katowicach oraz na organizowanym przez Dziennik Gazeta Prawna oraz Miasto Gdynia Kongresie Perły Samorządu 2019 w Gdyni.

Autor artykułów w czasopismach branżowych oraz prasie codziennej.

WYBRANE DOŚWIADCZENIE

Zakończone sukcesem reprezentowanie stron w toku postępowań o pozwolenie na budowę, ustalenie warunków zabudowy, wydanie decyzji środowiskowych.

Reprezentowanie wiodących na polskim rynku klientów z branży reklamy zewnętrznej w sprawach związanych z zaskarżeniem uchwał reklamowych.

Zakończone sukcesem reprezentowanie jednostki samorządu terytorialnego w toku sprawy. Stwierdzenie nieważności decyzji nacjonalizacyjnej obejmującej nieruchomości położone w centrum jednego z największych miast Polski.

Wsparcie prawne w toku negocjacji różnego rodzaju umów i porozumień.

Ustalanie stanu prawnego nieruchomości.

WYKSZTAŁCENIE

♣ Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – kierunek prawo

♣ Ukończona aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Język angielski

Materiały dydaktyczne

 • Autorskie materiały szkoleniowe.
 • Materiały piśmiennicze (notatnik, długopis).
 • Książka.
 • Każdy z uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową -10% zniżki na kolejne szkolenie otwarte organizowane przez Kancelarię.
 • Każdy z uczestników ma zapewniony dostęp do świeżej kawy i gorącej herbaty, stolika kawowego z poczęstunkiem oraz ciepły posiłek podczas przerwy obiadowej.

Efekty kształcenia

Wiedza

 • Uczestnik posiada wiedzę na temat systemu planowania przestrzennego na szczeblu gminnym oraz charakteru prawnego poszczególnych aktów planowania przestrzennego.
 • Uczestnik posiada wiedzę na temat najważniejszych zagadnień proceduralnych związanych z pracami nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy.
 • Uczestnik posiada wiedzę odnośnie możliwości działania w toku procedur planistycznych.
 • Uczestnik posiada wiedzę na temat przesłanek niezbędnych dla uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.
 • Uczestnik posiada wiedzę na temat możliwości skarżenia aktów planistycznych gminy oraz możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych.
 • Uczestnik posiada wiedzę na temat aktualnego orzecznictwa sądowego mogącego mieć znaczenie w kontekście planowania przestrzennego.

Umiejętności

 • Uczestnik potrafi zdobytą wiedzę zastosować w praktycznym ujęciu, w szczególności, poprzez podejmowanie działań w toku procedur planistycznych.
 • Uczestnik potrafi zwracać uwagę na najważniejsze okoliczności związane z toczącymi się procedurami planistycznymi.
 • Uczestnik potrafi ocenić ryzyko podjęcia określonych działań w toku procedur planistycznych.

Kompetencje

 • Uczestnik ma świadomość tego, że ciągle powinien się doszkalać – podnosić swoje kwalifikacje zawodowe.
 • Uczestnik jest świadomy tego, że prawo zmienia się bardzo szybko i aby pozostać na bieżąco, powinien interesować się tym co, robi – czytać blogi branżowe, śledzić zmiany, jakie zachodzą prawie krajowym i europejskim.

ZAUFALI NAM

"(…) jesteśmy usatysfakcjonowani wyborem Kancelarii Radców Prawnych TURCZA, jako podmiotu zapewniającego obsługę prawną oraz udzielamy naszej rekomendacji. "

Dariusz Formela, Prezes Zarządu, Gobarto S.A.

„Hendi Polska Sp. z o.o. niniejszym pragnie zarekomendować Kancelarię Radców Prawnych TURCZA, jako Kancelarię, z którą współpracuje od 2014 r.”

Jolanta Kultys, HENDI Polska Sp. z o.o.

„Dotychczasowe doświadczenie ze współpracy z Kancelarią (od 2011 r.) upoważnia nas do rekomendowania Kancelarii Radców Prawnych TURCZA, jako solidnego partnera świadczącego usługi prawne, w tym w branży IT.”

Michał Florczyk, Tomasz Stefaniak, 7Technology Sp. z o.o.

„Na podstawie dotychczasowego doświadczenia wysoko oceniamy usługi świadczone przez Kancelarię, które cechują się indywidualnym podejściem do każdej sprawy. Współpraca od początku przebiegała i nadal przebiega bez zastrzeżeń.”

Marcin Duda, Prezes Zarządu, Duda Cars S.A.

„Kancelaria TURCZA to solidność, terminowość i skuteczność w działaniu. Prawnicy Kancelarii wyróżniają się wysoką kulturą osobistą, profesjonalizmem, rzetelnością i terminowością w świadczeniu usług prawnych.”

Feliks Tyrakowski, Juliusz Jachnik, Spółka Jawna T&J Tyrakowski Jachnik

„Usługi Zespołu Kancelarii polecam szczególnie przedsiębiorcom, chcącym kompleksowo zabezpieczyć interesy swojej firmy.”

Maciej Duda, Prezes Zarządu, Duda Holding S.A.

Q&A

Czy na nasze szkolenia można uzyskać dofinansowanie?

Tak, Kancelaria posiada wpis w Bazie Usług Rozwojowych (BUR). Wszystkie szkolenia mogą zostać dofinansowane - przykładowo w Wielkopolsce jest to 80% wartości szkolenia (do 3.000 zł). 

Ile osób może wziąć udział w szkoleniu?

Wszystko zależy od konkretnego szkolenia. Skomplikowana materia wymaga odpowiedniego skupienia i indywidualnego podejścia dlatego warto by grupy nie były zbyt liczne. Ilość uczestników na szkoleniach zamkniętych ustalana jest indywidualnie.  

Jak załatwić formalności związane z uzyskaniem dofinansowania?

Wypełnienie dokumentów nie jest skomplikowane, ale chętnie pomożemy i wspólnie zorganizujemy niezbędne formalności. 

Czy szkolenie może odbyć się w formie internetowego webinaru?

Tak. Wprowadziliśmy nowe rozwiązanie szkoleniowe – internetowe webinary. Od teraz każde z naszych szkoleń może zostać przeprowadzone w wygodnej formie on-line w odpowiadającym Państwu terminie. 

Czy szkolenie otwarte może odbyć się w innym terminie niż podane jest to w kalendarzu?

Oczywiście, szkolenia odbywają się regularnie. Jeśli są Państwo zainteresowani szkoleniem w formule otwartej, a nie widzą Państwo dogodnego dla siebie terminu prosimy o kontakt. Postaramy się ustalić dodatkowy, odpowiadający Państwu termin. 

Czy istnieje możliwość zorganizowania szkolenia prawnego o innej tematyce?

Tak, oczywiście. Nierzadko tematy szkoleń powstawały we współpracy z naszymi Klientami, którzy zgłaszali zapotrzebiowanie na konkretne szkolenie. W takiej sytuacji prosimy o kontakt.  

Pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Pomożemy wybrać odpowiednie szkolenie i uzyskać dotację.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelarię Radców Prawnych Marek Turcza z siedzibą w Poznaniu, moich danych osobowych wskazanych na formularzu kontaktowym w celach marketingowych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Kancelarii Radców Prawnych Marek Turcza z siedzibą w Poznaniu (60-278), ul. Palacza 144, REGON: 120119490, NIP: 9451892838 informacji handlowej i materiałów promocyjnych środkami komunikacji elektronicznej (e-mail), w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Marek Turcza z siedzibą w Poznaniu (60-278), ul. Palacza 144, REGON: 120119490, NIP: 9451892838. Informacje w przedmiocie warunków i zasad ochrony danych osobowych znajdują się na stronie http://turcza.com.pl/odo/. 

TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

NIP : 945-189-28-38

Telefon: +48 61 666 37 60 | +48 607 990 838
E-mail: info@inlegal.pl | kancelaria@turcza.com.pl

Oddział Poznań

ul. Palacza 144
60-278 Poznań

Godziny otwarcia: od pon do pt - 9.00-17.00

Oddział Leszno

ul. Niepodległości 49
64-100 Leszno

Godziny otwarcia: od pon do pt - 9.00-17.00

ZNAJDŹ NAS

TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

Palacza Office Center
ul. Palacza 144, Poznań

Biuro

TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

ul. Palacza 144
60-278 Poznań

Telefon: +48 61 666 37 60
E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

Godziny otwarcia: od pon do pt - 8.30-16.30

O nas

Kancelaria TURCZA od ponad 12 lat dostarcza nowoczesne rozwiązania szkoleniowo-doradcze z zakresu szeroko pojętego prawa i tematyki prawnej oraz zapewnia dostęp do najwyższej jakości usług dopasowanych do potrzeb Klientów.

Zapraszamy również na stronę internetową Kancelarii: turcza.com.pl

Copyright © 2019 TURCZA Kancelaria Radców Prawnych. All rights reserved.