Oferta szkoleń prawnych

Prawo budowlane

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W PROCESIE INWESTYCYJNO-BUDOWLANYM – PRAKTYCZNE ASPEKTY Z PUNKTU WIDZENIA STRON POSTĘPOWANIA

Celem warsztatów jest przybliżenie jego uczestnikom praktycznych aspektów stosowania przez organy administracji publicznej przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowań związanych z szeroko pojętym procesem inwestycyjno – budowlanym, w szczególności, w kontekście zasad KPA oraz Konstytucji RP, najnowszych zmian prawnych oraz aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych.

Informacje o szkoleniu

Szczegóły

Ilość godzin: 4,5

Liczba uczestników: 5-8

Lokalizacja: Poznań, ul. Palacza 144

Cena: 1500 zł netto

Grupa docelowa

Szkolenie kierowane jest w szczególności do kierowników i pracowników podmiotów zajmujących się branżą budowlaną, deweloperską, inwestycyjną oraz wszelkich innych branż mających na co dzień do czynienia z postępowaniami administracyjnymi.

Zakres tematyczny szkolenia

Szkolenie adresowane jest do osób, które chcą poznać aktualny stan prawny w zakresie procedury administracyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z szeroko rozumianego procesu inwestycyjno – budowlanego. Warsztaty przygotowane zostały przez radców prawnych specjalizujących się w procedurze administracyjnej i sądowo-administracyjnej, prawie zagospodarowania przestrzeni oraz prawie budowlanym. Szkolenie zakłada aktywny kontakt z uczestnikami poprzez m.in. omówienie zmian w przepisach oraz najnowszego orzecznictwa na podstawie case studies.

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Wszczęcie i przebieg postępowania administracyjnego.
 • Zasady KPA oraz zasady konstytucyjne mające wpływ na postępowanie administracyjne.
 • Ogólna procedura administracyjna – prawa i obowiązki stron postępowania.
 • Terminy, doręczenia, działanie przez pełnomocników, możliwe do podjęcia przez strony czynności w toku postępowania administracyjnego,
 • Sporządzanie pism procesowych – praktyczne aspekty.
 • Status strony w ogólnym postępowaniu administracyjnym oraz w postępowaniach szczególnych.
 • Postępowania z udziałem wielu stron.
 • Bezczynność, a przewlekłość postępowania – kiedy występuje i jak je zwalczać.
 • Sukcesja praw i obowiązków o charakterze administracyjnym.
 • Przenoszenie praw i obowiązków wynikających z decyzji administracyjnych. KPA, a przepisy szczególne.
 • Nieważność decyzji administracyjnych w kontekście procesu inwestycyjno-budowlanego.
 • Nadzwyczajne tryby administracyjne.

Ramowy program szkolenia

LPPrzedmiot / Temat zajęć

Data

realizacji zajęć

Godzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
1
 • Wszczęcie i przebieg postępowania administracyjnego – omówienie najważniejszych czynności, które organ musi podjąć w każdym postępowaniu administracyjnym.
 • Zasady KPA oraz zasady konstytucyjne mające wpływ na postępowanie administracyjne – omówienie wraz z wybranymi poglądami doktryny oraz orzecznictwem, case studies.
09:0010:001:00
Przerwa kawowa10:0010:150:15
2
 • Status strony w ogólnym postępowaniu administracyjnym oraz w postępowaniach szczególnych – studium porównawcze, przedstawienie najważniejszych poglądów pojawiających się w orzecznictwie. Propozycje zmian.
 • Ogólna procedura administracyjna – prawa i obowiązki Stron. Dlaczego warto i jak aktywnie działać w toku postępowania administracyjnego – case studies
 • Terminy, doręczenia, działanie przez pełnomocników, możliwe do podjęcia przez strony czynności.
 • Sporządzanie pism w toku postępowania – praktyczne aspekty – warsztaty, omówienie wzoru pisma procesowego.
 • Postępowania z udziałem wielu stron – jakie możliwości wynikają z KPA.
 • Bezczynność, a przewlekłość postępowania – kiedy występuje i jak zwalczać.
10:1512:001:45
Przerwa kawowa12:0012:150:15
3
 • Sukcesja praw i obowiązków o charakterze administracyjnym – omówienie najważniejszych poglądów związanych z przedmiotowym problemem.
 • Przenoszenie praw i obowiązków wynikających z decyzji administracyjnych. KPA, a przepisy szczególne – studium porównawcze.
 • Nieważność decyzji administracyjnych w kontekście procesu inwestycyjno-budowlanego – przykłady najczęstszych przesłanek stwierdzenia nieważności decyzji.
 • Nadzwyczajne tryby administracyjne – omówienie najważniejszych aspektów.
12:1513:151:00

 

 

Dofinansowanie szkoleń - do 80%

Nasze szkolenia prawne mogą być finansowane z dotacji unijnych, mamy odpowiednie uprawnienia i niezbędny certyfikat. Pomagamy szybko i sprawnie załatwić niezbędne formalności. 

Prowadzący szkolenie

Wojciech Gwóźdź

Wojciech Gwóźdź

Radca prawny

SPECJALIZACJA

PROCES INWESTYCYJNO-BUDOWLANY | PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE | PRAWO ADMINISTRACYJNE | GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | PRAWO CYWILNE

BIOGRAFIA

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Jego głównym obszarem zainteresowań jest problematyka związana z procesem inwestycyjno-budowlanym, zarówno w aspekcie administracyjno-prawnym, jak i cywilno-prawnym. Reprezentował jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty prywatne w toku postępowań administracyjnych, sądowo-administracyjnych oraz sądowych, w szczególności związanych z nieruchomościami.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych poznańskich kancelariach prawnych, świadczących usługi prawne licznym podmiotom z branży deweloperskiej, budowlanej oraz jednostkom samorządu terytorialnego oraz w jednej z największych w Polsce spółce prawa handlowego, w której zajmował się regulacją stanów prawnych oraz obrotem nieruchomościami.

Trener prowadzący liczne szkolenia z zakresu prawa administracyjnego, budowlanego oraz gospodarki nieruchomościami, współpracujący m.in. z Wielkopolskim Ośrodkiem Kształcenia i Studiów Samorządowych, Akademią „Wspólnoty” oraz prywatnymi firmami szkoleniowymi.

Prelegent na licznych konferencjach, w ostatnim czasie m.in. na X Europejskim Kongresie Gospodarczym 2018 w Katowicach oraz na organizowanym przez Dziennik Gazeta Prawna oraz Miasto Gdynia Kongresie Perły Samorządu 2019 w Gdyni.

Autor artykułów w czasopismach branżowych oraz prasie codziennej.

WYBRANE DOŚWIADCZENIE

Zakończone sukcesem reprezentowanie stron w toku postępowań o pozwolenie na budowę, ustalenie warunków zabudowy, wydanie decyzji środowiskowych.

Reprezentowanie wiodących na polskim rynku klientów z branży reklamy zewnętrznej w sprawach związanych z zaskarżeniem uchwał reklamowych.

Zakończone sukcesem reprezentowanie jednostki samorządu terytorialnego w toku sprawy. Stwierdzenie nieważności decyzji nacjonalizacyjnej obejmującej nieruchomości położone w centrum jednego z największych miast Polski.

Wsparcie prawne w toku negocjacji różnego rodzaju umów i porozumień.

Ustalanie stanu prawnego nieruchomości.

WYKSZTAŁCENIE

♣ Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – kierunek prawo

♣ Ukończona aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Język angielski

Materiały dydaktyczne

 • Autorskie materiały szkoleniowe.
 • Materiały piśmiennicze (notatnik, długopis).
 • Książka.
 • Każdy z uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową -10% zniżki na kolejne szkolenie otwarte organizowane przez Kancelarię.
 • Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje dyplom potwierdzający jego ukończenie.

W ramach szkolenia każdy z uczestników ma zapewniony dostęp do świeżej kawy i gorącej herbaty.

Efekty kształcenia

Wiedza

• Uczestnik posiada wiedzę na temat zasad KPA oraz Konstytucji RP mających wpływ na procedurę administracyjną.
• Uczestnik posiada wiedzę na temat najważniejszych przepisów proceduralnych regulujących przebieg postępowania administracyjnego, w szczególności, w kontekście procesu inwestycyjno-budowlanego.
• Uczestnik posiada wiedzę odnośnie możliwości zastosowania przepisów KPA w praktyce.
• Uczestnika posiada podstawowe umiejętności prawidłowego sporządzania pism w toku postępowań administracyjnych.
• Uczestnik posiada wiedzę na temat najnowszych zmian legislacyjnych w zakresie KPA.
• Uczestnik posiada wiedzę na temat aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych dot. procedury administracyjnej, mogącego mieć znaczenie w kontekście procesu inwestycyjno-budowlanego.

Umiejętności

• Uczestnik potrafi zdobytą wiedzę zastosować w praktycznym ujęciu.
• Uczestnik potrafi zwracać uwagę na najważniejsze okoliczności mogące mieć wpływ na sytuację prawną stron postępowania, związane z toczącymi się postępowaniami administracyjnymi.
• Uczestnik potrafi ocenić ryzyko określonych działań w toku procesu inwestycyjno-budowlanego.

Kompetencje

• Uczestnik ma świadomość tego, że ciągle powinien się doszkalać – podnosić swoje kwalifikacje zawodowe.
• Uczestnik jest świadomy tego, że prawo zmienia się bardzo szybko i aby pozostać na bieżąco, powinien interesować się tym co, robi – czytać blogi branżowe, śledzić zmiany, jakie zachodzą prawie krajowym i europejskim.

ZAUFALI NAM

"(…) jesteśmy usatysfakcjonowani wyborem Kancelarii Radców Prawnych TURCZA, jako podmiotu zapewniającego obsługę prawną oraz udzielamy naszej rekomendacji. "

Dariusz Formela, Prezes Zarządu, Gobarto S.A.

„Hendi Polska Sp. z o.o. niniejszym pragnie zarekomendować Kancelarię Radców Prawnych TURCZA, jako Kancelarię, z którą współpracuje od 2014 r.”

Jolanta Kultys, HENDI Polska Sp. z o.o.

„Dotychczasowe doświadczenie ze współpracy z Kancelarią (od 2011 r.) upoważnia nas do rekomendowania Kancelarii Radców Prawnych TURCZA, jako solidnego partnera świadczącego usługi prawne, w tym w branży IT.”

Michał Florczyk, Tomasz Stefaniak, 7Technology Sp. z o.o.

„Na podstawie dotychczasowego doświadczenia wysoko oceniamy usługi świadczone przez Kancelarię, które cechują się indywidualnym podejściem do każdej sprawy. Współpraca od początku przebiegała i nadal przebiega bez zastrzeżeń.”

Marcin Duda, Prezes Zarządu, Duda Cars S.A.

„Kancelaria TURCZA to solidność, terminowość i skuteczność w działaniu. Prawnicy Kancelarii wyróżniają się wysoką kulturą osobistą, profesjonalizmem, rzetelnością i terminowością w świadczeniu usług prawnych.”

Feliks Tyrakowski, Juliusz Jachnik, Spółka Jawna T&J Tyrakowski Jachnik

„Usługi Zespołu Kancelarii polecam szczególnie przedsiębiorcom, chcącym kompleksowo zabezpieczyć interesy swojej firmy.”

Maciej Duda, Prezes Zarządu, Duda Holding S.A.

Q&A

Czy na nasze szkolenia można uzyskać dofinansowanie?

Tak, Kancelaria posiada wpis w Bazie Usług Rozwojowych (BUR). Wszystkie szkolenia mogą zostać dofinansowane - przykładowo w Wielkopolsce jest to 80% wartości szkolenia (do 3.000 zł). 

Ile osób może wziąć udział w szkoleniu?

Wszystko zależy od konkretnego szkolenia. Skomplikowana materia wymaga odpowiedniego skupienia i indywidualnego podejścia dlatego warto by grupy nie były zbyt liczne. Ilość uczestników na szkoleniach zamkniętych ustalana jest indywidualnie.  

Jak załatwić formalności związane z uzyskaniem dofinansowania?

Wypełnienie dokumentów nie jest skomplikowane, ale chętnie pomożemy i wspólnie zorganizujemy niezbędne formalności. 

Czy szkolenie może odbyć się w formie internetowego webinaru?

Tak. Wprowadziliśmy nowe rozwiązanie szkoleniowe – internetowe webinary. Od teraz każde z naszych szkoleń może zostać przeprowadzone w wygodnej formie on-line w odpowiadającym Państwu terminie. 

Czy szkolenie otwarte może odbyć się w innym terminie niż podane jest to w kalendarzu?

Oczywiście, szkolenia odbywają się regularnie. Jeśli są Państwo zainteresowani szkoleniem w formule otwartej, a nie widzą Państwo dogodnego dla siebie terminu prosimy o kontakt. Postaramy się ustalić dodatkowy, odpowiadający Państwu termin. 

Czy istnieje możliwość zorganizowania szkolenia prawnego o innej tematyce?

Tak, oczywiście. Nierzadko tematy szkoleń powstawały we współpracy z naszymi Klientami, którzy zgłaszali zapotrzebiowanie na konkretne szkolenie. W takiej sytuacji prosimy o kontakt.  

Pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Pomożemy wybrać odpowiednie szkolenie i uzyskać dotację.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelarię Radców Prawnych Marek Turcza z siedzibą w Poznaniu, moich danych osobowych wskazanych na formularzu kontaktowym w celach marketingowych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Kancelarii Radców Prawnych Marek Turcza z siedzibą w Poznaniu (60-278), ul. Palacza 144, REGON: 120119490, NIP: 9451892838 informacji handlowej i materiałów promocyjnych środkami komunikacji elektronicznej (e-mail), w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Marek Turcza z siedzibą w Poznaniu (60-278), ul. Palacza 144, REGON: 120119490, NIP: 9451892838. Informacje w przedmiocie warunków i zasad ochrony danych osobowych znajdują się na stronie http://turcza.com.pl/odo/. 

TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

NIP : 945-189-28-38

Telefon: +48 61 666 37 60 | +48 607 990 838
E-mail: info@inlegal.pl | kancelaria@turcza.com.pl

Oddział Poznań

ul. Palacza 144
60-278 Poznań

Godziny otwarcia: od pon do pt - 9.00-17.00

Oddział Leszno

ul. Niepodległości 49
64-100 Leszno

Godziny otwarcia: od pon do pt - 9.00-17.00

ZNAJDŹ NAS

TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

Palacza Office Center
ul. Palacza 144, Poznań

Biuro

TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

ul. Palacza 144
60-278 Poznań

Telefon: +48 61 666 37 60
E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

Godziny otwarcia: od pon do pt - 8.30-16.30

O nas

Kancelaria TURCZA od ponad 12 lat dostarcza nowoczesne rozwiązania szkoleniowo-doradcze z zakresu szeroko pojętego prawa i tematyki prawnej oraz zapewnia dostęp do najwyższej jakości usług dopasowanych do potrzeb Klientów.

Zapraszamy również na stronę internetową Kancelarii: turcza.com.pl

Copyright © 2019 TURCZA Kancelaria Radców Prawnych. All rights reserved.